انتخابات دور دوم پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه

1 مرداد 10:25
📌 5 شنبه 2 مردادماه 1399 💢 از ساعت 11 تا 18:30 🔶 در ساختمان انجمن های علمی حوزه 🔷 بصورت متناوب برگزار خواهد شد. 💐💐💐 منتظر حضور عزیزان هستیم.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما