چرا عقب مانده ايم ؟ نوشته دکتر علي محمد ايزدي در بوکيها

23 فروردین 13:20

چرا عقب مانده ايم ؟ نوشته دکتر علي محمد ايزدي در بوکيهاتا آنجا که به خاطر دارم، از همان دوران نوجواني به دنبال علت هر موضوعي بودم و به دنبال پاک کردن هرچه را که ناپاک مي ديدم و منظم کردن هر جا را که بي نظم مي يافتم. از زيبائي هاي طبيعت لذت مي بردم. عاشق گل ها و پرندگان رنگارنگ بودم، بخصوص پرندگان آوازخوان.هميشه فکرمي شود.ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما