پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی در سال 98

16 مهر 16:39
📌 پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی در سال 98 در تاریخ 98/7/13 در ساختمان انجمنهای علمی حوزه برگزار شد 💢 حاضرین در جلسه: حجج اسلام آقایان پارسانیا، خیری، مریجی، یوسف زاده، ربانی، فتحی، لطفی و سرکارخانم نیکوئیان. 💥 مدعو ویژه: جناب آقای دکتر نصیری. ❗️ غائبین جلسه: حجج اسلام آقایان بستان،ابراهیمی پور.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما