حلقه دانش اجتماعی مسلمین 97/11/30

5 اسفند 12:16
جلسه حلقه دانش اجتماعی مسلمین، سه شنبه در تاریخ 30 بهمن 97 در دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) برگزار شد.🔴 در این جلسه چهار طرح  از سلسله نشست هایی با عنوان:

🔷 -  بررسی و معرفی رشته دانش اجتماعی

🔶 -  مسئله محوری در اندیشه اجتماعی

🔷 -  متن خوانی متون کلاسیک اندیشمندان مسلمان

🔶 -  و اندیشه اجتماعی فارابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

⭕️  همچنین مصوب شد یک نشست با 9 سخنرانی در خصوص اندیشه اجتماعی فارابی و دو نشست در خصوص بررسی ماهیت رشته دانش اجتماعی مسلمین با حضور اساتید و دانشجویان قم و تهران در اواسط اسفند ماه برگزار شود. 

⭕️  همچنین مقرر شد سایر طرح ها توسط آقایان طالبی و نامخواه عملیاتی شوند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما