نشست علمی بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

4 بهمن 15:36
روز بیستم دی ماه سال 1397 نشست علمی با عنوان «بررسی سند اسلامی ایرانی الگوی پیشرفت» در ساختمان انجمنهای علمی حوزه برگزار گردید

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما