حلقات علمي انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

22 دی 16:34
با توجه به مصوبه ي هيأت مديره انجمن مطالعات اجتماعي حوزه در اين انجمن 7 حلقه ي علمي مشغول فعاليت مي باشند

حلقات انجمن علمي مطالعات اجتماعي به شرح ذيل مي باشد:

1- حلقه فقه اجتماعي؛ با مسئوليت حجت الاسلام دکتر غفاري فر

2- حلقه ي قرآن و علوم اجتماعي ، با مسئوليت حجت الاسلام دکتر ضميري 

3- حلقه ي الگوي ايراني اسلامي پيشرفت ، با مسئوليت حجت الاسلام دکتر حسن يوسف زاده

4- حلقه مطالعات زنان و خانواده با رويکرد اجتماعي ؛ مسئوليت: خانم دکتر زهرا امين مجد

5- حلقه ي انديشه اجتماعي مسلمين ، با مسئوليت حجت الاسلام دکتر قاسم ابراهيمي پور

6- حلقه ي روش شناسي ، با مسئوليت حجت الاسلام دکتر آقاجاني

7- حلقه ي عفاف، با مسئوليت حجت الاسلام مهدي بياتي.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما