درباره ی ما

8 دی 14:22
انجمن مطالعات اجتماعي حوزه وابسته به انجمن هاي علمي حوزه، زير نظر معاونت پژوهش حوزه علميه قم در سال 1389 تاسيس شده است.

رِئيس انجمن: جناب حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن خيري
تلفکس: 02532912975
تلفن همراه (مديريت اجرايي): 09124477322
ايميل: ssoq89@gmail.com

ضرورت تاسيس:
 کاستي هاي جامعه شناسي غربي و ظرفيت هاي موجود در منابع اسلامي در موضوع هاي اجتماعي عده اي از متخصصان حوزوي رشته علوم اجتماعي را بر آن داشت تا در قالب انجمن مطالعات اجتماعي ، گرد هم آيند و زمينه ساز تعميق و توسعه مباحث اجتماعي در حوزه علميه باشند .

اهداف
اهداف انجمن به شرح ذيل مي باشد:
1.تعميق و توسعه مباحث تخصصي جامعه شناسي با تاکيد بر آموزه هاي اسلامي.
2.تقويت و گسترش نظريه پردازي ،پرسش گري،آزاد انديشي،نقد و مناظره مبتني بر آموزه هاي اسلامي.
3.ارتقاء شان و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان. 
4.بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي تخصصي موجود.
5.تقويت ارتباط ميان عالمان برجسته و فضلاي حوزه. 
6.شناسايي استعدادها و توانايي هاي حوزه.

هيأت مديره:
 آقايان:
دکتر محمدرضا ضمیری
دکتر حسن خيري
دکتر شمس الله مريجي
دکتر قاسم ابراهيمي پور
دکتر مهدی نصیری
دکتر مجید مبینی
سرکار خانم طالبی

بازرسان:
حجت الاسلام روح اله عباس زاده
آقاي محمد دین محمدی

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما