تغيير مديريت اجرايي انجمن

1 دی 12:3
آقاي حجت الاسلام رضا لطفي از روز بيست و دوم آذر ماه سال 1395 به عنوان مدير اجرايي انجمن مطالعات اجتماعي انتخاب شدند.


روز 21/9/95 جلسه هيئت مديره در ساختمان انجمن هاي علمي حوزه برگزار شد که در اين جلسه  جناب حجت الاسلام رضا لطفي به جاي آقاي ترکاشوند به مديريت اجرايي انجمن معارفه شدند.
ضمنا از زحمات مديريت اجرايي قبلي کمال تقدير و تشکر به عمل آمد.

شماره تماس با مدير اجرائي:
09356938084
09360793302

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما