نشست علمي « روش شناسي فقه اجتماعي» برگزار شد

17 بهمن 11:45
نشست علمي « روش شناسي فقه اجتماعي» برگزار شد

روش شناسي فقه اجتماعي

 

رويکرد اجتماعي به فقه اجتماعي از جمله مباحث مربوط به فقه اجتماعي ست و نياز حوزه هاي علميه در عصر حاضر علاوه بر فقه فردي، گرايش به فقه اجتماعي است. از اين رو در حلقه اجتماعي روش‌ شناسي فقه اجتماعي  شيعه در دوران معاصر مورد بررسي قرار گرفته و به زمينه هاي فردي و اجتماعي و مباني معرفتي شکل گيري فقه اجتماعي و فعال شدن فقه در عرصه اجتماعي پرداخته شده است.

دوره صفويه، نهضت تحريم تنباکو، نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي ايران از جمله زمينه هاي اجتماعي فقه اجتماعي و فعال شدن فقه در عرصه اجتماع به شمار مي آيد.

در حوزه مباني معرفتي؛ بازخواني اجتهاد، توجه به عنصر زمان و مکان در شکل گيري فقه اجتماعي، نقش مصلحت در فقه اجتماعي نگاه کلان فقيه به مسائل اجتماعي و ... از جمله مواردي است که در شکل گيري فقه اجتماعي بسيار حائز اهميت مي باشد.

بنا براين براي شکل گيري فقه اجتماعي:

اولاً: بايد اجتهاد در حوزه فردي به حوزه اجتماعي و جامعه کشيده شود.

ثانياً: فقيه بايد نسبت به مسائل اجتماعي نگاه کلاني داشته باشد و جهان اسلام و امت اسلامي و جامعه جهاني را مد نظر داشته باشد و بر اساس آن فتوا صادر نمايد.

ثالثاً: براي اينکه فتوا در حوزه فقه اجتماعي با خطاي کمتري مواجه شود، از نظر کارشناسي کارشناسان علوم اجتماعي استفاده گردد.

                                                      

                                                                                                                                        حجت الاسلام  محمد باقر رباني


ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما