نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • امام صادق(عليه السلام): «هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند الکافي»
  • پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله): «هر کس از گروه مسلمانان جدا شود بر مرگ جاهليت بميرد نهج الفصاحه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است غرر الحکم »
  • امام صادق(عليه السلام): «سجده بر تربت حسين (عليه السلام) حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏ كند مصباح التمهجد»
  • امام صادق(عليه السلام): «جايگاه قبر امام حسين (عليه السلام) درى از درهاى بهشت است کامل الزيارات»
  • امام صادق(عليه السلام): «هر كس دوست دارد روز قيامت، بر سر سفره‏ هاى نور بنشيند بايد از زائران امام حسين (ع) باشد وسائل الشيعه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «بر نقصان معنوي يک انسان همين بس که خويشتن را بزرگ پندارد غررالحکم»
مشخصات انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم
جناب دكترعلي نقي ايازي سيد علي
عنوان علمي: پژوهشگر
مدرک علمي: دکتري
سطح حوزه: درس خارج
حوزه فعاليت: استاد دانشگاه
نشاني وب سايت:
پست الکترونیکی:
مدرسه محل تدريس:
اداره محل کار:

باسمه تعالي
                                                              
بيوگرافي:
                                   نام و نام خانوادگي: سيد علي نقي ايازي  
تحصيلات:
·       
سابقه ي ده سال درس خارج فقه حوزه علميه خراسان
·       
داراي مدرك   کارشناسي و كارشناسي ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي از دانشگاه فردوسي مشهد و دکتراي جامعه شناسي از دانشگاه اصفهان
از دانشگاه فردوسي مشهد و دکتراي جامعه شناسي از دانشگاه اصفهان
سوابق پژوهشي:
فعاليت پژوهشي
اينجانب از سال 1370 با تأسيس گروه مطالعات اجتماعي دين پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسلامي در حوزه دين پژوهي بوده كه ليست عناوين کتب ،مقالات و طرحهاي پژوهشي  و ساير موارد در ذيل معرفي شده است.
1-طرح هاي
پژوهشي:
·       
1-1  بررسي تاريخ حوزه هاي شيعي ( به
عنوان همكار 1373)
·       
2-1 سنجش وميزان پايبندي جوانان به نماز به عنوان مدير پروژه سال 1376
·       
3-1 سنجش و ميزان پايبندي جوانان به دين به عنوان مدير پروژه سال 1377
·       
4-1 بررسي ميزان اشاعه فرهنگ كتاب خواني در بين طلاب حوزه علميه مشهد ،به
عنوان مدير پروژه، سال 1376
·       
5-1 تدوين پرسشنامه سرگذشت پژوهي 23 هزار شهيد استان خراسان ،به عنوان مدير
پروژه، سال 1378
·       
6-1 بررسي وضعيت طلاب حوزه علميه مشهد،به عنوان مدير پروژه و با سفارش مرکز
مديريت حوزه علميه مشهد، سال 1378
·       
7-1 جست و جوي علل و راه حل هاي شكاف فرهنگي،به عنوان مدير پروژه، سال 1378
·       
8-1 بررسي نگرش مردم نسبت به منزلت اجتماعي روحانيت و عوامل موثر بر آن،به
عنوان مدير پروژه، سال 1379
·       
9-1 جامعه شناسي تبليغ ديني ،به عنوان مدير پروژه، سال 1378
·       
10-1 بررسي نقش مطلوب سازمان روحانيت در ايران(همكار) 1380
·       
11-1 بررسي جامعه شناختي اقتصاد مقاومتي بر اساس آموزه هاي دين،به
سفارش بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي،1394
·       
12-1 موانع تفکر در فرايند پيشرفت بر اساس آموزه هاي قرآن،1392
 
2-كتاب ها:
·       
1-2 مفاهيم اجتماعي در قرآن با همكاري آقاي دکترآخوندي ، انتشارات بوستان،
1389، سه جلد.(کتاب برتر سال در فراخوان حوزه ، و برگزيده جهت رونمايي آن در
نمايشگاه بين المللي تهران)
·       
2-2 نسبت دين و جامعه مد ني مجموعه مقالات ، انتشارات ذكر، 1378
·       
3-2 درآمدي بر جامعه شناسي تبليغ ديني ( آماده چاپ) کتاب برتر استاني در حوزه تبليغ ديني . 1389
ديني . 1389
·       
4-2 درآمدي بر مفهوم تغييرات اجتماعي در قرآن، پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسلامي ،1393
·       
5-2 منزلت اجتماعي روحانيت (اين کتاب به تاييد نشر رسيده ولي
بدليل  برخي ملاحظات در نوبت چاپ قرار
نگرفته  است.)
·       
6-2 انديشه هاي اجتماعي در قرآن1394(کتاب شايسته تقدير در فراخوان
حوزه 1395)
·       
7-2 موانع تفکر در فرايند پيشرفت بر اساس آموزه هاي قرآن1395،پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسلامي
3-جزوات :  
·       
1-3 جامعه شناسي تبليغ ديني  
·       
2-3 روش تحقيق در علوم اسلامي
4-مقالات:
·       
1-4 بررسي ميزان اشاعه فرهنگ کتاب خواني در بين طلاب . نگاه حوزه. شماره 33 -
32
·       
2-4 بررسي نظريه فمنيسم، نگاه حوزه- شماره 44-43 
·       
3-4 نيم نگاهي به ساختار و كاركرد آموزشي حوزه و دانشگاه، نگاه
حوزه -شماره47 -45
·       
4-4 نقش عالمان دين در توسعه يافتگي، نگاه حوزه. شماره54 -53
·       
5-4 عناصر تبليغ و چگونگي كاربرد آن، نگاه حوزه. شماره40 - 38
·       
6-4 نيم نگاهي به رسالت حوزه هاي ديني و ضرورت توجه به فراگيري علوم اجتماعي،
نگاه حوزه. شماره44 - 43
·       
7-4 تصاوير گوناگون از حضور زن در سينما، مجله آبگينه شوراي اجتماعي زنان .
·       
8-4 چگونگي تبديل مفاهيم ديني به نشانه هاي تصويري ، نقد سينما شماره 15 
·       
9-4  زنان هنرمند در آيينه آمار ، مجله آبگينه شوراي اجتماعي زنان . سال 1378
، مجله آبگينه شوراي اجتماعي زنان . سال 1378
·       
10-4 مدرس صالح از زبان ديگران.چاپ شده در ويژه نامه نکو داشت آيه
الله صالحي.1385
·       
11-4 آرمان شهر اسلامي در متون ديني با همكاري آقاي دكتر رباني. ارائه شده در همايش ملي آرمان شهر رضوي. سال 1386
ارائه شده در همايش ملي آرمان شهر رضوي. سال 1386
·       
12-4پديدارشناسي تعامل روحانيت و نسل جوان با همكاري دكتر رباني . ارائه شده در همايش ملي نسل جوان و روحانيت. سال 1388
ارائه شده در همايش ملي نسل جوان و روحانيت. سال 1388
·       
13-4 تبيين انديشه اسلامي پيرامون شهر و شهر نشيني . 1388
·       
14-4سازمان نظارت اجتماعي در  سيره
رضوي ارائه شده به فراخوان مقالات همايش امر به معروف و نهي از منکر در سيره رضوي. سال 1390
سال 1390
·       
15-4 حوزه در نگاه رهبري. مجله حوزه شماره 145
·       
16-4 بررسي تعامل اديان و همزيستي مسالمت آميز. چاپ شده در ويژه نامه هند شناخت .ارائه شده به همايش بين المللي ميراث مشترک ايران وهند.1392
شده به همايش بين المللي ميراث مشترک ايران وهند.1392
·       
17-4 الزامات تعامل نظام اجتماعي و حوزه هاي علميه در کلام رهبري .
مجله حوزه،.سال 1390
·       
18-4عوامل موثر بر توسعه بر اساس آموزه هاي ديني . مجله انديشه
حوزه در دست چاپ . سال 1390
·       
19-4 عوامل موثر بر منزلت اجتماعي روحانيت شيعه . سال 1388  
·       
20-4 تحليل کارکردي نماز . با همکاري خانم صديقه احدي .چاپ شده در
منشورات حلقه علمي فرهنگ و تبليغ معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان .
1389                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
·       
21-4موانع اجتماعي تفکر در الگوي اسلامي پيشرفت
در الگوي اسلامي پيشرفت بر اساس نظريه‌پردازي داده محور از قرآن      . فصلنامه علمي پژوهشي جامعه شناسي کاربردي1392 .
·       
  22 4Methodology of the Social Interpretation of Quran
the Social Interpretation of Quran Islamic perspective  1392 .
·       
23-4 بررسي
اقتصاد مقاومتي بر اساس آموزه هاي قرآن،نشريه علمي پژوهشي اسلام و مطالعات
اجتماعي،ش 7
·       
24-4 درآمدي بر
مفهوم سبک زندگي اسلامي و جايگاه آن در انديشه رهبري،نشريه حوزه،ش 173
·       
25-4 درآمدي بر
تفسير اجتماعي قرآن، نشريه علمي پژوهشي پژوهش هاي قرآني،ش 71
5-ديگر طرح هاي
پژوهشي در حال اجرا:
·       
1-5 استخراج و تحليل مفاهيم اجتماعي در متون ديني
6-راهنمايي
رساله :
·       
1-6 تأثير قواعد فقهي بر روابط اجتماعي با تأكيد بر قاعده احسان استاد مشاور رساله كارشناسي ارشد (‌دفاع شده)
ارشد (‌دفاع شده)
·       
2-6 بررسي عوامل موثر بر تغيير وتحول فرهنگي
عوامل موثر بر تغيير وتحول فرهنگي اجتماعي از منظرقرآن- استاد راهنماي رساله كارشناسي ارشد
·       
3-6 بررسي تاثير مسجد و روحانيت بر جامعه پذيري ديني بر اساس آيات قرآن (دفاع
شده)
·       
4-6 بررسي تاثير نهاد خانواده بر جامغه پذيري ديني بر اساس آيات
قران (دفاع شده)
·       
5-6 بررسي تاثير نهاد آموزش بر جامغه پذيري ديني بر اساس آيات قران
(دفاع شده)
·       
6-6 بررسي کارآفريني و عوامل موثر برآن (دفاع شده)
·       
7-6 بررسي تاثير گروه همسالان بر جامعه پذيري ديني بر اساس آيات
قرآن(دفاع شده)
7-داوري ها :
·       
1-7داوري طرح پژوهشي خرافه و تاثير آان بر قلمرو اجتماعي دين
·       
2-7
جمع آوري و تبيين خرافات و بدعت هاي ديني و آييني موجود در استان اصفهان
·       
3-7
داور مقالات نشريه دو فصلنامه علمي پژوهشي علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي
·       
4-7
داور مقالات نشريه علمي -پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعي
·       
5-7
داور مقالات فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي قرآني
8-تدريس ها:
·       
1-8 تدريس درس مباني جامعه شناسي از سال 1390-1386
·       
2-8تدريس درس مباني جامعه شناسي تبليغ ديني 1390- 1380
·       
3-8تدريس درس روش هاي تحقيق در علوم انساني 1388- 1378
·       
4-8 تدريس درس مردم شناسي فرهنگي 1387
·       
5-8 موارد تدريس در دانشگاه هاي اصفهان و باقرالعلوم (ع) و حوزه علميه مشهد
بوده است.
 
9-كارگاهها:
·               
1-9 شركت در كارگاه روش تحقيق استاد پروفسور فرامرز رفيع پور 1380
·       
2-9 شركت در كارگاه آرمان شهر اسلامي 1387
·       
3-9 شركت در كارگاه تحليل عامل در عمل 1387
·       
4-9 شركت در كارگاه نقد فيلم 1375
·       
5-9 شرکت در کارگاه آشنايي با مقررات آموزشي و روش کلاسداري . 1387
0
·       
6-9 شرکت در کارگاه پژوهشي روش نگارش مقالات علمي پژوهشي . 1389 0
·       
7-9 شرکت در کارگاه آموزشي مديريت استراتژيک . 1388
·       
8-9 شرکت در کارگاه آموزشي ابزارهاي پژوهشي ديجيتال . 1389
·       
9-9 شرکت در کارگاه آموزشي بانک هاي اطلاعاتي داخلي . 1389
·       
10-9 شرکت در کارگاه پژوهشي روش نگارش مقالات علمي پژوهشي 1390   .  ISI
.  ISI
·       
11-9 شرکت در کارگاه فلسفه روش شناسي در علوم انساني.دکتر محمد تقي
ايمان
·       
12-9 اجراي کارگاه جامعه شناسي خانواده با رويکرد آسيب شناسي
اجتماعي،دو دوره،1395
10-همايش ها:
·       
1-10 شركت در همايش آرمان شهر رضوي همراه با ارائه مقاله 1386.
·       
2-10 شركت در همايش آرمان شهر اسلامي همراه با ارائه مقاله 1387.پيوست ش 16)
·       
3-10 شركت در همايش مناسبات نسل جوان و روحانيت همراه با ارائه مقاله 1388
·       
4-10شركت در همايش قرآن و نسل نو در سالهاي 1384-1382
·       
5-10 شركت در همايش قرآن و جامعه امروز با بزرگداشت مرحوم راغب اصفهاني 1384
·       
6-10 شركت در همايش مدرس صالح همراه با ارائه مقاله 1385
·       
7-10 شركت در همايش مهدويت همراه با ارائه مقاله 1387.
·       
8-10 شركت در انجمن جامعه شناسي ايران 1385
·       
9-10 شركت در هم انديشي دين از چشم سينما همراه با ارائه مقاله در سالهاي
1379- 1376
·       
10-10 شرکت در همايش اهل قلم . 1388پيوست ش 19 )
·       
11-10 شرکت در انجمن جامعه شناسي ايران 1390
·       
12-10 شرکت با ارائه مقاله در همايش ملي خانواده و مسائل
نوپديد.1395
11-سوابق خاص:
·       
1-11 كسب رتبه اول آزمون كارشناسي ارشد در رشته پژوهشگري دانشگاه1377
·       
2-11 کسب رتبه اول کتاب برتر،مفاهيم اجتماعي در قرآن، در بين طلاب سطح 4  )دکترا) حوزه علميه خراسان بزرگ 1389
·       
3-11 کسب رتبه برتر کتاب درآمدي بر جامعه شناسي تبليغ ديني در سطح
استان خراسان 1389
·       
4-11 دريافت لوح تقدير طرح پژوهشي برتر در استان خراسان بابت طرح
جست و جوي علل و راه حل هاي شكاف فرهنگي 1387 
·       
6-11 دريافت لوح تقدير مقاله تبيين انديشه اسلامي پيرامون شهر و
شهر نشيني 1388
·       
 7-11 دريافت لوح تقدير  ششمين همايش اهل قلم . استان اصفهان 1389
ششمين همايش اهل قلم . استان اصفهان 1389
·       
8-11 دريافت لوح شايسته تقدير براي کتاب انديشه هاي اجتماعي در
قرآن 1394
·        
9-11 افتخار بالغ بر يکسال سال حضور داوطلبانه در ميادين دفاع مقدس
با 32 درصد جانبازي
·        
10-11 دريافت لوح تقدير و تنديس کنگره الگوي اسلامي پيشرفت براي

طرح پژوهشي بررسي جامعه شناختي الگوي اسلامي پيشرفت بر اساس اموزه هاي قرآن،1394

2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است