نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»
مشخصات انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم
جناب آقاي دكتر پويا عليرضا
عنوان علمي: پژوهشگر
مدرک علمي: دکتري
سطح حوزه: سطح 3
حوزه فعاليت: استاد دانشگاه
نشاني وب سايت:
پست الکترونیکی:
مدرسه محل تدريس:
اداره محل کار:

 دکتر عليرضا پويا

1) سوابق تحصيلي

- حوزوي:  پايان سطح و پنج سال درس خارج فقه و اصول،1372
                اتمام تحصيل دور? پنج سال? علوم انساني اسلامي «مؤسس? در راه حق قم»،1368
- دانشگاهي : کارشناسي؛ مشاوره و علوم تربيتي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران،1376 
                 کارشناسي ارشد؛ تحقيق در ارتباطات از دانشگاه صدا و سيما تهران، 1380
                 دکتري؛ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع) 

2) سوابق علمي و پژوهشي

- تدوين و انتشار بيش از20 مقاله با رويکرد علمي، پژوهشي در زمين? مباحث بين رشته اي روانشناسي ومشاوره، ارتباطات و رسانه هاي جمعي ودين
- اجراي بيش از ده پروژ? تحقيقاتي دربار? همين مباحث
- انتشار کتاب مدخلي بر مباني خبر در قرآن
-  کتاب زمين? دين و ارتباطات "در دست تدوين نهايي"
- انجام مشاوره به ويژه در امور خانواده

3) سوابق آموزشي

 تدريس در مقاطع کارشناسي وکارشناسي ارشد در زمين? روان شناسي و مشاوره، ارتباطات و امور ديني در:
-        دانشگاه صدا وسيما تهران
-        دانشکد? صدا و سيما قم
-        دانشگاه آزاد اسلامي
-        دانشگاه سوره

4) سوابق اجرايي

- مدير مسئول فصلنام? علمي، پژوهشي «پژوهش و سنجش» و «پژوهش هاي ارتباطي» حدود پانزده سال
- مديرکل مطالعات ارتباطي مرکز تحقيقات صدا و سيما حدود دوسال
- مدير کل همکاري با مراکز علمي وهماهنگي پژوهش هاي صدا وسيما حدود چهارسال
- قائم مقام مرکز تحقيقات صدا وسيما حدود دو سال
- رئيس مرکز تحقيقات صدا وسيما حدود هفت سال
- دبيري چند همايش علمي و کميسيون هاي تخصصي طي سال هاي 1375تا1389 در تهران
2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است