نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»
مشخصات انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم
حجت الاسلام و المسلمين دكتر مريجي شمس الله
عنوان علمي: پژوهشگر
مدرک علمي: دکتري
سطح حوزه:
حوزه فعاليت: استاد دانشگاه
نشاني وب سايت:
پست الکترونیکی:
مدرسه محل تدريس:
اداره محل کار: عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي

شمس الله مريجي فرزند عبدالله دي ماه 1344 در خانواده متوسط و مذهبي ديده به جهان گشودم، دوران  تحصيل و تعليم را در روستاي مريج محله آمل شروع کرده و پس از اتمام دوره ابتدايي به همراه برادرم براي ادامه تحصيل به فريدونکنار رفته و راهنمايي و دبيرستان را در آن شهر به اتمام رساندم، در اين شهر بود که در کنار آن شهيد بزرگوار با مسائل اجتماعي و سياسي آشنا شدم چه اين که ايشان از فعالان سياسي بوده و به صورت مخفيانه به مبارزه عليه طاغوت مشغول بوده و اول بار تمثال مبارک امام را در دست ايشان ديده واز طريق ايشان با افکار معظم له آشنا شدم و اين آشنايي زمينه ورود به فعاليت هاي انقلابي و اجتماعي و سياسي را فراهم نمود و با حضور در تظاهرات عليه طاغوت مانند ساير مردم درکنار صف نسل اول انقلاب قرار گرفتم. سال اول دبيرستان  بود که صداي طبل جنگ به گوشم رسيد، فرمان روح الله را شنيدم و از پاي ننشسته وارد بسيج بيست ميليوني شده و پس از آموزش نظامي وارد جبهه حق عليه باطل شده و در سال 1364 در عمليات ظفر توفيق جانبازي پيدا کردم و حدود دو سال در بستر بيماري بوده و سرانجام با عنايت ثامن الحجج امام هشتم دوباره وارد عرصه انقلاب و جنگ شدم .

سال 63 موفق به اخذ ديپلم تجربي شدم. در سال 1366 پس از اتمام خدمت وظيفه وارد مرحله ديگري از زندگي فرهنگي و اجتماعي شده و توفيق حضور در حوزه مقدس قم را پيدا نمودم و طي پنج سال دروس سطح را به اتمام رسانده و از سال 1371 وارد دروس خارج فقه و اصول شده و يک دوره کامل اصولرا از محضر حضرت آيت الله سبحاني دامت برکاته بهره گرفته و هفت سال خارج فقه را نيز محضر آيت الله فاضل لنکراني رحمه الله تلمذ کرده و دوازده سال درکلاس درس خارج فقه حضرت آيت الله جوادي آملي شرکت نموده و از سال 1388 خارج فقه را از محضرآيت الله هاشمي شاهرودي استفاده مي کنم.

همزمان با دروس حوزه از سال 1369 دروس دانشگاهي را در رشته الهيات ومعارف اسلامي و پس از اتمام آن دوره کارشناسي ارشد پيوسته  جامعه شناسي را در مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني گذرانده و پس از آن وارد دوره سطح4(دکتري) رشته انديشه معاصر مسلمين مرکز تخصصي باقرالعلوم(ع) دفتر تبليغات اسلامي شده و پس از فارغ ا لتحصيلي در سال 1386 به عضويت هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم(ع) درآمدم.

فعاليت هاي آموزشي

 مراکز تدريس

1. مراکز تخصصي حوزه علميه قم

2. جامعه المصطفي العالميه

3. مؤسسه امام خميني

4. دانشگاه آزاد واحد مرکزي تهران

5. دانشگاه هنر تهران

6. دانشگاه باقرالعلوم

7. دانشگاه قم


موضوع تدريس

1. مباني جامعه شناسي

2. جامعه شناسي تاريخي

3. جامعه شناسي ارتباطات

4. حقوق سياسي اجتماعي در اسلام

5. جامعه شناسي انقلاب

6. جامعه شناسي تغييرات

7. جامعه شناسي علم وتکنولوژي

8. جامعه شناسي انحرافات

9. کاربرد علوم اجتماعي در تبليغ

11. جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن

12. جريان شناسي شبهه

13. شبهات کلام جديد


فعاليت هاي پژوهشي

تاليفات:

کتابهاي چاپ شده :

1. سکولاريسم و عوامل اجتماعي شکل گيري آن در ايران (1382) - موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

2. تبيين جامعه شناختي واقعه کرب و بلا (1382) - موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

3. عوامل مؤثر در انحراف از ارزشها (1383) - مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

4. مباني فکري و زمينه هاي اجتماعي جريانهاي معاصر عراق (1387) - بوستان کتاب قم

5. چالش هاي فراروي غرب ومسلمانان (1387) - بوستان کتاب قم

6. جامعه شناسي در عرصه تبليغ ديني (1390) - بوستان کتاب قم

7. علوم اجتماعي ، دوره پيش دانشگاهي  ،رشته علوم انساني - (1390) - موسسه فرهنگي مدرسه برهان 

8. گذري کوتاه بر حقوق سياسي اجتماعي در اسلام (1391) - نشر تپش

9. بررسي عوامل موثر در کجروي و نقش خانواده در آن (1393) - دفتر نشر معارف


 مقالات چاپ شده

1. عوامل اجتماعي مؤثر در حقوق (1380) مجله معرفت - شماره 45

2. عاشورا پيامد تغيير ارزشها (1381) مجله معرفت - شماره 56

3. پيامدهاي اجتماعي و نهضت حسيني (1381) مجله معرفت - شماره 59

4. علل ناديده گرفتن ارزشها (1382) مجله معرفت - شماره 72

5. مشروطه در آينه عبرت  (1382) مجله معرفت - شماره 65

6. نقش رسانه ها در تحکيم و تضعيف ارزشها (1384) مجله معرفت - شماره 91

7. کاوشي در مشروطه به همراه احتشام السلطنه (1383) فصلنامه آموزه - شماره 4

8. پيشقراولان سکولاريسم در ايران (1384)  فصلنامه علوم سياسي - شماره 32

9. اشغال عراق و مسائل پس از آن (1386)  فصلنامه علوم سياسي (شماره 38 و 39)

10. نقش مجتهد تبريزي در نهضت مشروطه - کتاب اول موسسه امام خميني (ره)

11. بازشناسي جريان هاي روشنفکري در ايران  فصلنامه علوم سياسي - شماره 37

12. ايده روشنفکري و موضع حوزه نجف  فصلنامه علوم سياسي - شماره 44

13. الاهيات آزاديبخش امريکاي لاتين؛ريشهها و عوامل شکلگيري (1389) معرفت اديان - شماره 3

14. بررسي تطبيقي قانون و حاکميت در اسلام و دموکراسي (1387) فصلنامه علوم سياسي - ش 47

15. فرهنگ و نوآوري (1387) – مجله معرفت -شماره 126

16. نقش امام باقر عليه السلام در تغييرات فرهنگي-سياسي (1389) فصلنامه علوم سياسي-ش 50

17. تبيين جامعهشناختي مؤلفههاي همبستگي اجتماعي در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهدوي نشريه علمي پژوهشي مشرق موعود سال چهارم ، شماره 14، تابستان 89

18. کارکردهاي اجتماعي احکام فقهي در انديشه علامه طباطبايي (1390)فصلنامه علوم سياسي-ش 54

19. بررسي نقش خانواده در کاهش انحرافات اجتماعي (1391) - مجله معرفت اجتماعي

20. نقش جنسيت در حق طلاق و تعدد زوجات (1391) مجله مطالعات اجتماعي

21. رسانه مدرن؛ فرصت ها و چالش هاي پيش روي تبليغ سنتي دين - گاهنامه تخصصي مطالعات اجتماعي و رسانه شماره اول بهار 91

22. حرکة التجديد الفکري في ايران، قراءة جديدة (1431) -  نصوص معاصرة (العدد 19- صفحه 140 تا 167) مترجم: البدراوي،صالح

23. مقاله شهيد صدر  و چالشهاي پيش روي جامعه اسلامي ( دو فصلنامه علمي پژوهشي معرفت سياسي شماره 9 سال پنجم بهار و تابستان 1392)

24. بررسي جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علم در علوم اجتماعي از ديدگاه روي بسکار ( عليرضا محدث / شمسالله مريجي فصلنامه علمي ـ پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي سال پنجم، شماره اول، پياپي 17، زمستان 1392ص23 )

25. بررسي تطبيقي دين و کارکردهاي اجتماعي آن از ديدگاه دور کيم و علامه طباطبائي فصلنامه علمي پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي سال پنجم شماره 19 تابستان 93


فعاليت هاي اجرايي

1. مدير گروه انديشه معاصر مسلمين معاونت آموزش دفتر تبليغات

2. مدير گروه جامعه شناسي مرکز پژوهشهاي صدا وسيما

3. رييس مرکز آموزشهاي تخصصي باقرالعلوم عليه السلام

4. مدير گروه جامعه شناسي پژوهشگاه جامعه المصطفي(ص)

5. معاون پژوهش دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

6. رياست دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام ( از سال 90 تا کنون )

7. عضو کارگروه علوم اجتماعي شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني وزارت علوم تحقيقات و فناوري

2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است