نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»
مشخصات انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم
حجت الاسلام والمسلمين رجبي محمود
عنوان علمي: پژوهشگر
مدرک علمي: دکتري
سطح حوزه:
حوزه فعاليت: استاد دانشگاه
نشاني وب سايت:
پست الکترونیکی:
مدرسه محل تدريس:
اداره محل کار: قائم مقام و عضو هيات علمي موسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني(ره)

حجت الاسلام‌ والمسلمين‌ محمود رجبي‌ در سال‌ 1330 هجري‌ شمسي‌ در شهيديه‌ جاسب‌ در ميان‌ خانواده‌اي‌ متدين‌ و پاک‌ طينت‌ به‌ دنيا آمد. پدرش‌ مرحوم‌ غلامحسين‌ رجبي‌ به‌ شغل‌ کشاورزي‌ و آهنگري‌ روزگار مي‌گذراند و به‌ روحانيت‌ شيعه‌ و راه‌ مقدس‌ آن‌ علاقه‌ وافري‌ داشت‌. او دو سال‌ پس‌ از تولد فرزندش‌ به‌ همراه‌ خانواده‌ به‌ قم‌ آمد. حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ محمود رجبي‌ تحصيلات‌ خود را از دبستان‌ آغاز کرد و با به‌ پايان‌ بردن‌ آن‌، در سال‌ 1343 به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ وارد شد. مشوق‌ اصلي‌ وي‌ در اين‌ امر پدرش‌ بود. پدرش‌ از علاقه‌مندان‌ به‌ اهل‌ بيت‌(ع‌) بود و همواره‌ در شهادتها و ولادتها به‌ برگزاري‌ مراسم‌ اهتمام‌ جدي‌ داشت‌. او همواره‌ به‌ روحانيت‌ شيعه‌ عشق‌ مي‌ورزيد و از اين‌ رو فرزند خود را بسيار تشويق‌ مي‌کرد تا در اين‌ راه‌ پرافتخار گام‌ بردارد.


او تحصيلات‌ علوم‌ ديني‌ را در مدرسه‌ علميه‌ آية‌الله‌ العظمي‌ گلپايگاني‌(ره‌) آغاز کرد و کتب‌ دوره‌ مقدمات‌ و سطح‌ را نزد استادان‌ برجستة‌ آن‌ روزگار به‌ پايان‌ برد. سپس‌ در سال‌ 1350 به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ استادان‌ برجسته‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ راه‌ يافت‌ و سالها از محضر آنان‌ بهره‌ برد. او در طي‌ اين‌ سالها از تحصيل‌ تفسير، علوم‌ عقلي‌ و شرکت‌ در دروس‌ اخلاق‌ نيز بازنماند و در اولين‌ دوره‌ آموزشي‌ ويژه‌ مؤسسه‌ در راه‌ حق‌ که‌ تحت‌ اشراف‌ علمي‌ حضرت‌ آية‌الله‌ مصباح‌ يزدي‌ اداره‌ مي‌شد شرکت‌ نمود. وي‌ همچنين‌ با تأسيس‌ دفتر همکاري‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ نيز در گروه‌ علوم‌ اجتماعي‌ اين‌ دفتر به‌ تحقيق‌، ارائه‌ کنفرانس‌ و بازسازي‌ علوم‌ انساني‌ در قلمرو جامعه‌شناسي‌ پرداخت‌. حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ محمود رجبي‌ به‌ محضر استادان‌ فراواني‌ راه‌ يافت‌. او بخشي‌ از مقدمات‌ و سيوطي‌ را نزد آقايان‌ فلاح‌ زاده‌ و شايسته‌(ره‌)، منطق‌ مظفر و اصول‌ فقه‌ مظفر را نزد آية‌الله‌ امينيان‌ و حجة‌الاسلام‌ و المسلمين‌ فياضي‌، معالم‌ الاصول‌ را نزد آية‌الله‌ مقتدايي‌ و معاني‌ و بيان‌ را نزد آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ حسن‌ آقا تهراني‌ فرا گرفت‌. شرح‌ لمعه‌ را نزد حضرات‌ آيات‌ آقايان‌ محمد مؤمن‌، حسين‌ شب‌زنده‌دار، شيخ‌ حسن‌ تهراني‌، فاضلي‌ و امراللهي‌ فرا گرفت‌ و در درس‌ رسائل‌ آية‌الله‌ طاهري‌ خرم‌ آبادي‌ و آية‌الله‌ مؤمن‌ و در درس‌ مکاسب‌ آية‌الله‌ ستوده‌، آية‌الله‌ مصلحي‌ اراکي‌ و آية‌الله‌ مؤمن‌ شرکت‌ کرد. براي‌ آموختن‌ کفاية‌الاصول‌ نيز به‌ درس‌ آية‌الله‌ سلطاني‌ طباطبايي‌(ره‌) و آية‌الله‌ مؤمن‌ رفت‌.


وي‌ با پايان‌ يافتن‌ دوره سطح‌، به‌ درس‌ خارج‌ آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ کاظم‌ تبريزي‌(ره‌)، آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ مرتضي‌ حائري‌(ره‌)، آية‌الله‌ العظمي‌ وحيد خراساني‌، آية‌الله‌ شاه‌ آبادي‌ آملي‌ رفت‌ و سالها از محضر ايشان‌ بهره‌ برد. ضمناً او در درس‌ تفسير آية‌الله‌ شب‌زنده‌دار نيز حاضر مي‌شد و باب‌ حادي‌ عشر رانزد آية‌الله‌ صلواتي‌ و شرح‌ تجريد را نزد آية‌الله‌ حسيني‌ کاشاني‌ آموخت‌. او در طي‌ اين‌ سالها از درس‌ اخلاق‌ حضرات‌ آيات‌ مشکيني‌ و مصباح‌ يزدي‌ بهره‌ برد. حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ محمود رجبي‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ خود با استادان‌ و فضلاي‌ بسياري‌ رابطة‌ دوستي‌ داشت‌ که‌ از آن‌ جمله‌، حجج‌ اسلام‌ آقايان‌ سيد محمد غروي‌، علي‌ مؤمن‌، مهدي‌ شب‌زنده‌دار و محمود محمدي‌ عراقي‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد.


حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ محمود رجبي‌ در سالهاي‌ زندگاني‌ خود تا به‌ امروز، خدمات‌ علمي‌ و فرهنگي‌ بسياري‌ از خود برجاي‌ نهاده‌ است‌. او بسياري‌ از کتب‌ دوره‌ سطح‌ را بارها تدريس‌ کرده‌ و از اين‌ رهگذر شاگردان‌ فراواني‌ را تربيت‌ کرده‌ است‌. بخشي‌ از تدريس‌ او مربوط‌ به‌ مؤسسه‌ در راه‌ حق‌ و مؤسسه‌ امام‌ خميني‌(ره‌) است‌. او با توجه‌ به‌ رشته‌ تحصيلي‌ خود در مؤسسه‌ در راه‌ حق‌ (جامعه‌شناسي‌) و مطالعات‌ و تحقيقات‌ فراوان‌ در علوم‌ قرآني‌ و تفسير، سالها به‌ تدريس‌ در آن‌ دو مؤسسه‌ و نيز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ آموزش‌ و پرورش‌ در رشته‌هاي‌ جامعه‌شناسي‌، علوم‌ قرآني‌ و تفسير اشتغال‌ داشته‌ است‌.


بخشي‌ از فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ وي‌ تهيه‌ متون‌ و منابع‌ درسي‌ در دو رشته‌ «تفسير و علوم‌ قرآن‌» و «جامعه‌شناسي‌» است‌ او از اين‌ رهگذر کتابهاي‌ متعددي‌ را تأليف‌ کرده‌ که‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ کتابهاي‌ «روش‌ تفسير قرآن‌»، «شناخت‌ قرآن‌»، «اعجاز قرآن‌»، «انسان‌شناسي‌» و «قرآن‌شناسي‌» ـ که‌ حاصل‌ تلاش‌ ايشان‌ در تحقيق‌ و تدوين‌ درسهاي‌ استاد مصباح‌ يزدي‌ مي‌باشد ـ را نام‌ برد. او همچنين‌ کتابهاي‌ «درآمدي‌ به‌ جامعه‌شناسي‌ اسلامي‌»، «تاريخچه‌ جامعه‌شناسي‌»، «مباني‌ جامعه‌شناسي‌» و «تاريخ‌ تفکرات‌ اجتماعي‌» را در قلمرو علوم‌ اجتماعي‌ به‌ رشته‌ تحرير درآورده‌ است‌. ايشان‌ در زمينه‌ ترجمه‌ نيز کتاب‌ «عوامل‌ ضعف‌ المسلمين‌» نوشته‌ عاطف‌ الزين‌ را به‌ فارسي‌ ترجمه‌ کرده‌ است‌.


حجت الاسلام‌ والمسلمين‌ محمود رجبي‌ از مؤسسان‌ دفتر همکاري‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ و مسؤول‌ گروه‌ علوم‌ اجتماعي‌ اين‌ دفتر است‌، وي‌ همچنين‌ ضمن‌ عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ بررسي‌ متون‌ درسي‌ دانشگاه‌ها، معاونت‌ پژوهشي‌ مؤسسه‌ آموزشي‌ پژوهشي‌ امام‌ خميني‌(ره‌) را نيز بر عهده‌ دارد.او از اعضاي‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ است‌ و هم‌ اکنون‌ در قم‌ به‌ تدريس مي پردازد.


برخي از سمت هاي فعلي و سابق استاد در نهاد هاي علمي و فرهنگي عبارتند از

ـ قائم مقام و عضو هيات علمي موسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني(ره)

ـ عضو موسس و پيوسته انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است