نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

 • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
 • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
 • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
 • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
 • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»
مشخصات انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم
حجت الاسلام والمسلمين دكتر پارسانيا حميد
عنوان علمي: پژوهشگر
مدرک علمي: دکتري
سطح حوزه: درس خارج
حوزه فعاليت: استاد دانشگاه
نشاني وب سايت: http://parsania.ir/
پست الکترونیکی:
مدرسه محل تدريس:
اداره محل کار:

حجت الاسلام و المسلمين دکتر حميد پارسانيا در سال 1377 در شهر مقدس مشهد متولد گرديد. وي تحصيلات حوزوي خود را تا مدارج عالي حوزه طي کرد. فقه و اصول را از محضر حضرات آيات عظام ميرزا هاشم آملي، فاضل لنکراني، وحيد خراساني و جوادي آملي بهره برد. همچنين عرفان و فلسفه را نيز از محضر حضرات آيات جوادي آملي و حسن زاده آملي آموخت. پارسانيا، ضمن اينکه يکي از برجستگان مکتب فکري حضرت آيت الله جوادي آملي در حکمت، عرفان نظري و فقه است، يکي از نخستين دانشجويان رشته جامعه شناسي پس از انقلاب در دانشگاه تهران نيز مي باشد.

بسياري از آثار عمده آيت الله جوادي، از جمله رحيق مختوم (شرح حکمت متعاليه در 10 جلد)؛ عين نضاخ (در 3 جلد)، شريعت در آينه معرفت، شناخت شناسي در قرآن و ... توسط وي تنظيم و تدوين يافته است. از سويي ديگر، رساله «نماد و اسطوره» که در آغاز به عنوان کار عملي درس جامعه شناسي ارتباطات نگارش يافته بود، بعدها با مقدمه اي به قلم آيت الله جوادي طبع و منتشر گرديده است.

برخي از سمت هاي فعلي و سابق استاد در نهاد هاي علمي و فرهنگي عبارتند از
 1. رياست دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 2. عضو هيات امناءِ پژوهشکده مطالعات فرهنگي- اجتماعي وزارت علوم
 3. عضو شوراي سياست گذاري امور پژوهشي حوزه علميه
 4. عضو شوراي سياست گذاري مجمع عالي حکمت اسلامي
 5. رئيس کمسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 6. عضو کميته ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 7. عضو شوراي بررسي متون درسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 8. عضو حقيقي هيأت کرسي هاي نظريه پردازي دبيرخانه هيأت کرسي هاي نظريه پردازي
 9. عضو شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي آموزش عالي
 10. مدير گروه جامعه شناسي دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 11. عضو کميته برنامه ريزي دروس معارف اسلامي دانشگاهها
 12. عضو گروه علوم حوزوي و دانشگاهي وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم
 13. عضو کميته علوم اجتماعي ( تاريخ،علوم سياسي،جامعه شناسي)
 14. عضو گروه علوم حوزوي- دانشگاهي وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم
 15. عضو کميته برنامه ريزي علوم حوزوي آموزش عالي
 16. عضو کميته تحصيلات تکميلي گروه علوم اجتماعي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 17. عضو شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني
 18. عضو هيات علمي گروه مطالعات انقلاب اسلامي و غرب شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 19. عضو مجمع عالي حکمت اسلامي
 20. مدير مسئول و عضو هيات علمي فصلنامه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 21. مدير مسئول فصلنامه تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 22. عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي - ترويجي معرفت
 23. عضو هيات تحريريه فصلنامه علم و فرهنگ دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 24. مدير گروه جامعه شناسي موسسه امام خميني (ره)

ديگر ويژگي ها
دکتر حميد پارسانيا به نسلي از دانش آموختگان حوزوي تعلق دارد که در آستانه يک انقلاب ديني و معنوي در دهه هاي پاياني قرن بيستم در ايران، از طريق پيوستن به سنت جاري در جهان اسلام يعني حوزه هاي علوم ديني و در پي آن چالش با دو رويکرد معرفتي مدرن: ليبراليسم و سوسياليسم متأخر؛ دغدغه بازسازي و احياي ميراث معرفتي دنياي اسلام را همواره در کار خود تعقيب مي کرده است. بازخواني علم مدرن از طريق بازسازي علم ديني چنانکه عنوان يکي از مقالات مهم ايشان است، روح حاکم بر بسياري از انديشه هاي انتقادي اوست.
به اين ترتيب او مي کوشد با پشتوانه و مبناي فلسفي و عرفان اسلامي، پاي دانش ها و مباني نظري – ديني را به حريم علوم جديدي چون جامعه شناسي، فلسفه سياسي، فلسفه علم، تاريخ معاصر، کلام جديد، فلسفه دين و ... باز کند. طبيعي است اين گستره‌ي موضوعي در کار او برخوردار از مبنايي فلسفي و رويکردي بين رشته اي جديدي است که قابليت هاي تازه‌اي را در نظريه پردازي شکوفا کرده است و به روش خاص او ويژگي و امتياز برجسته‌اي مي بخشد. وي داراي مقالات متعدد در اجلاسها و همايشهاي علمي و بين المللي مي باشد.

کتاب ها
• عرفان و سياست چاپ شده در بوستان کتاب
• سکولاريسم و معنويت: مباني معرفتي و سيماي اجتماعي سکولاريسم و معنويت
• هفت موج اصلاحات چاپ شده در بوستان کتاب
• هستي و هبوط
• حديث پيمانه
• پلوراليسم: زمينه هاي عقيدتي و اجتماعي
• سنت ، ايدئولوژي ، علم
• علم و فلسفه
• نماد و اسطوره
• البرهان الصديقين
• مباني و تطورات برهان صديقين
• اخلاق و عرفان
• دولت عاشقي
• حقيقت و دموکراسي
• عين نضاخ: تحرير تمهيد القواعد چاپ شده در اسراء
• رحيق مختوم (شرح حکمت متعاليه)
• انسان در اسلام
• تبيين براهين اثبات خدا
• شرح فصوص الحکم
• ولايت فقيه و رهبري در اسلام
• تحرير تمهيد القواعد
• شريعت در آينه معرفت
• ولايت در قرآن
• معرفت شناسي در قرآن
2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است