نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

هفتمين جلسه هيئت مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه برگزار گرديد

هفتمين جلسه هيئت مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در تاريخ 21 مهرماه سال 97 در ساختمان انجمنهاي علمي حوزه برگزار گرديد

حاضرين در جلسه: حجج اسلام آقايان دکتر خيري، دکتر مريجي، دکتر بستان، دکتر يوسف زاده؛ دکتر ابراهيمي پور، دکتر رباني؛ آقاي دکتر فتحي، آقاي لطفي و سرکار خانم دکتر رودگر و سرکار خانم نيکوئيان

غائبين در جلسه : حجت الاسلام دکتر پارسانيا

جلسه هفتم هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در سال 97 در ساختمان انجمنهاي علمي حوزه برگزار گرديد
حاضرين در جلسه: حجج اسلام آقايان دکتر خيري، دکتر مريجي، دکتر بستان، دکتر يوسف زاده؛ دکتر ابراهيمي پور، دکتر رباني؛ آقاي دکتر فتحي، آقاي لطفي و سرکار خانم دکتر رودگر و سرکار خانم نيکوئيان

غائبين در جلسه : حجت الاسلام دکتر پارسانيا

مذاکرات و مسائل مطرح شده در جلسه به شرح ذيل است:
در مورد حلقه حوزه و مسائل طلاب مقدمه اي بيان شد و تعيين موضوع دقيق حلقه و مسئول آن به جلسه بعد موکول شد. 
در مورد فعال سازي حلقات توضيحي از طرف دکتر خيري طبق جلسه اي که با مديران حلقات برگزار شد ارائه کردند و مصوبات آن را به اطلاع هيئت مديره رساندند.
در مورد نامه مدير حوزه علميه حضرت آيت الله اعرافي(زيدعزه) درباره تدوين سرفصل هاي دبيري علوم اجتماعي هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت که نهايتا مقرر شد جناب آقاي ابراهيمي پور نامه و پيوست هاي مربوطه را مطالعه کرده و در مورد آن اقدامات لازم را انجام دهند.
با توجه به مباحثي که در مورد محرم در فضاي مجازي از طرف برخي شخصيت ها زده شد انجمن بايد حرکتي کند و اساتيد و اعضا بايد ورود مي کردند که يکي از مباحث مطرح، مجموعه سخنراني ها و نشست ها و پيش نشست هايي در مورد محرم و اربعين بود که دکتر يوسف زاده با توجه به جلسه 5شنبه 19 مهر که با حضور آقايان سلطاني و ابراهيمي پور برگزار شده بود توضيحات لازم را در جلسه به هيئت مديره ارائه کردند و قرار شد پيش نشست هاي تخصصي به صورت دعوت خاص بعد از اربعين و تا آخر آبان ماه برگزار شود.
يکي ديگر از مباحث، دوره تمهيديه علوم اجتماعي براي خواهران بود که خانم منصوري اجراي آن را از طرف انجمن به عهده داشتند که در اين زمينه ضمن مساعدتهاي خوب از طرف دانشگاه باقرالعلوم و حجت الاسلام دکتر مريجي؛ خانم نيکوئيان هم توضيح مختصري از فعاليت هاي صورت گرفته در مرکز مديريت خواهران و همچنين آقاي لطفي در مورد جلسه در جامعه الزهرا و رايزني با مسئولين آن گزارشي را به هيئت مديره ارائه نمودند.
يکي ديگر از مسائل مورد بحث پيشنهاد حجت الاسلام دکتر مريجي در خصوص استفاده از ظرفيت مهيا شده در شبکه چهار سيما بود که با توجه به ظرفيت هاي موجود در انجمن مي توان بسته 10 جلسه اي آماده کرد و آن را به شبکه ارائه داد و البته قبل از آن مي توان با مدير و مسئولان شبکه عقد قرارداد و تفاهم نامه داشت.
از طرف حجت الاسلام بستان نيز پيشنهادي در باب برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي ارائه شد که در اين زمينه نيز مي توان از ظرفيت هاي شبکه چهار سيما در جهت گيري به کرسي ها و همچنين ساير مراکز علمي نيز استفاده کرد.
سرکار خانم نيکوئيان نيز پيشنهاد ورود انجمن به «نشست بين المللي اربعين» که توسط حوزه علميه خواهران برگزار خواهد شد را به هيئت مديره ارائه کرد و با دعوت از اعضا براي شرکت در اين همايش و همچنين تبليغ در گروه هاي شبکه اجتماعي انجمن موافقت شد.
حجت الاسلام رباني نيز پيشنهادي در قالب «آشنايي طلاب حوزه هاي علميه قم و شهرستان ها با مسائل اجتماعي» با تاکيد بر مسائل اجتماعي ايران و همچنين برگزاري جلسات تحليل اجتماعي و نشست هاي اجتماعي و تقويت مباحث فرهنگي اجتماعي، ارائه دادند که با اصل موضوع موافقت شد و مقرر شد ايشان با ارائه کامل اين طرح در جلسات بعدي هيات مديره در مورد آن بحث و بررسي صورت گيرد.
آخر الامر مروري بر تقسيم وظايف صورت گرفته در اولين جلسات هيئت مديره جديد، شد که به شرح ذيل بود: الف) مسئوليت ارتباطات با مراکز علمي و تفاهم نامه ها با حجت الاسلام دکتر خيري ب) نشست هاي علمي با حجت الاسلام ابراهيمي پور؛ ج) مسئوليت نشريه انجمن با حجت الاسلام دکتر يوسف زاده؛ د) مسئوليت مربوط به امور پژوهشي با حجت الاسلام دکتر بستان و سرکار خانم دکتر رودگر؛ ن) مسئوليت ارتباط با اعضاي بانوان سرکار خانم نيکوئيان.

مصوبات جلسه:

1-  مقرر شد جناب آقاي ابراهيمي پور در مورد تدوين سرفصل هاي دبيري علوم اجتماعي، نامه و پيوست هاي مربوطه را مطالعه کرده و در مورد آن اقدامات لازم را انجام دهند.

2- ارسال نامه و عقد تفاهم نامه با مدير حوزه علميه و يا معاونت پژوهشي درباره برگزاري کارگاه هاي روش پايان نامه نويسي براي طلاب حوزه.

3- برگزاري کارگاه هاي آموزشي مدارس و حوزه هاي علميه براي بالا بردن سطح علمي طلاب در مباحث اجتماعي.

4- تهيه بروشور تبليغاتي از انجمن که معرف کامل اهداف، چشم انداز، فعاليت ها و همچنين اعضا و سوابق علمي مثل تاليفات و سوابق کاري و جلسات و... باشد که  ضمن معرفي هر چه بهتر و بيشتر انجمن براي مراکز حوزوي و به تبع آن مديران حوزوي باعث استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاي انجمن در همايش ها و کنگره ها و نشست هاي علمي ميگردد. مسئوليت اين امر را حجت الاسلام دکتر يوسف زاده به عهده گرفتند

5- عقد قرارداد و تفاهم نامه با مدير و مسئولان شبکه چهار سيما و ارائه بسته 10 جلسه اي با توجه به ظرفيت هاي موجود در انجمن.

6- پيگيري و رصد فعاليت هاي علمي اعم از سخنراني و نشست و مصاحبه اعضاي انجمن در سايت هاي ديگر براي استفاده در گروه هاي مجازي انجمن.

7- اطلاع رساني همايش بين المللي اربعين در گروه و کانال انجمن به اعضا با توجه به مشارکت انجمن در اين همايش که توسط مرکز مديريت حوزه علميه خواهران برگزار خواهد شد.

8- ديدار اعضاي فعال و اعضاي هيئت مديره با مراجع عظام اعم از آيت الله مکارم شيرازي(دامت برکاته)، آيت الله سبحاني(دامت برکاته) و... و تهيه يک گزارش کامل از انجمن براي ارائه در ديدارها و در صورت امکان اهداي مجموعه اي تحت عنوان آثار اعضاي انجمن به بزرگواران.

9- اطلاع رساني مجدد به اعضاي انجمن در مورد جلسات مهم علمي که شرکت مي کنند و يا مقالات علمي و آثاري که به مراکز مختلف ارائه مي کنند براي درميان گذاشتن با انجمن براي نشر و بازتاب رسانه اي هر چه بيشتر خدمت به اعضا در اين راستا و همچنين جمع آوري آثار علمي آنها در انجمن.

10- مصوب شد جلسه بعدي مورخ 19/8/97 در اتاق جلسات دانشگاه باقر العلوم (عليه السلام) خدمت آقاي دکتر مريجي باشد که ساعت برگزاري جلسه چند روز قبل هماهنگ شده و به اطلاع بقيه اعضاي هيئت مديره نيز برسد.

والسلام عليکم و رحمة الله2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است