نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • امام صادق(عليه السلام): «هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند الکافي»
  • پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله): «هر کس از گروه مسلمانان جدا شود بر مرگ جاهليت بميرد نهج الفصاحه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است غرر الحکم »
  • امام صادق(عليه السلام): «سجده بر تربت حسين (عليه السلام) حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏ كند مصباح التمهجد»
  • امام صادق(عليه السلام): «جايگاه قبر امام حسين (عليه السلام) درى از درهاى بهشت است کامل الزيارات»
  • امام صادق(عليه السلام): «هر كس دوست دارد روز قيامت، بر سر سفره‏ هاى نور بنشيند بايد از زائران امام حسين (ع) باشد وسائل الشيعه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «بر نقصان معنوي يک انسان همين بس که خويشتن را بزرگ پندارد غررالحکم»

جلسه حلقه فقه اجتماعي

جلسه حلقه فقه اجتماعي با ارائه آقاي طالبي با موضوع(هنجارهاي اجتماعي) در تاريخ 30 دي ماه برگزار گرديد.


 بيان مساله موضوع شناسي هنجارهاي اجتماعي 


هنجارهاي اجتماعي از مفاهيم کليدي در هر نظام اجتماعي است که همواره يکي از مهمترين دغدغه هاي مشترک حکومت و جامعه به شمار رفته است؛ چنانکه بقاي هر جامعه اي و به ساماني آن مبتني بر وجود هنجارهاي اجتماعي است و ناهنجاري هاي اجتماعي مي تواند موجب تضييق يا انکار و حتي نابودي آداب، سنن، اخلاقيات، هويت و در يک کلام هستي اجتماعي آن جامعه گردد.

هنجارها مقرراتي (چه رسمي و چه غير رسمي) هستند که به مردم مي گويند در شرايط خاص، چگونه عمل کنند، چه بگويند و يا چگونه بينديشند. مفهوم هنجارهاي اجتماعي مورد مناقشه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي است و در خصوص مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. اين دشواري در مرحله تعيين مصداق نيز قابل مشاهده است چنانچه مصاديق هنجارهاي اجتماعي با ارکان تمدن، اخلاق و فرهنگ حاکم بر يک جامعه ارتباط مستقيم داشته و از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است و اين امر درک همه جانبه هنجارهاي اجتماعي را بيش از پيش دشوار ساخته است.

از آن جا که برخي از احکام فقهي و حتي برخي قواعد فقهي، از جهت موضوعي با هنجارهاي اجتماعي همراستا است؛ از اين رو در اين پژوهش به دنبال شناسايي شاخص ها و معيارهاي هنجار اجتماعي تاثير گذار از جهت فقهي هستيم. معيار هايي همچون رعايت حال اضعف افراد، مدارا با مردم، دوري از لباس شهرت و  هنجارهايي از اين دست که در دين مبين اسلام مورد تاکيد واقع شده است. در جامعه امروز ما هنجارهاي اجتماعي، هم از حيث تشخيص مفهوم و هم از حيث تشخيص مصداق و در نهايت مطابقت آن با قوانين شرعي نياز به واکاوي و مطالعه اي جديد دارد.2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است