نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمي و انقلابي آيت الله شهيد مصطفي خميني

کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمي و انقلابي آيت الله شهيد مصطفي خميني روز يکم و دوم آبان 96 برگزار خواهد شد.

محورها و موضوعات مقالات


محورها

الف) ديدگاه‌ها و نظرات علمي:

1.‌ در عرصة فقه و اصول:

ـ جايگاه و ارزش علم فقه در معارف اسلامي

ـ جايگاه و ارزش علم اصول در معارف اسلامي

ـ مقاصدالشريعه در فقه

ـ فقه سياسي

ـ ولايت فقيه

ـ تأثير زمان و مکان در حجيت و تغيير ادله

ـ اعتباري يا غيراعتباري بودن علم اصول

ـ تحليل و واکاوي «تحريرات في‌الاصول»

ـ رويکردهاي نوين اصولي

ـ رابطه علم اصول و تفسير

ـ رابطه علم اصول و فلسفه

ـ مروري بر آراء فقهي

ـ الگوي تبيين در دانش اصول

ـ منابع فقه

ـ فلسفه فقه و فلسفه اصول (حاج‌آقا مصطفي و فلسفه‌هاي مضاف)

ـ نقش آيات در علم اصول و فقه

ـ ارزيابي علم اصول

ـ تأثير علوم عقلاني در علوم اعتباري

ـ نوآوري‌هاي ايشان  در فقه و اصول

ـ تحول در حوزه‌هاي علميه

 

2.‌ حکمت و علوم عقلي:

ـ جايگاه و ارزش حکمت در معارف اسلامي

ـ جايگاه و ارزش دانش کلام در معارف اسلامي

ـ مباني و آراء دين‌شناختي (تعريف و قلمرو دين و...)

ـ مباني و آراء خداشناختي (براهين اثبات خدا، صفات الهي،...)

ـ مباني و آراء هستي‌شناختي (عوالم وجود،...)

ـ مباني و آراء انسان‌شناختي (تجرد نفس، دو ساحتي بودن انسان و...)

ـ مباني و آراء فرجام‌شناختي (بهشت و جهنم، آخرت،...)

ـ مباني و آراء راهنماشناختي (نبوت و امامت)

ـ مباني و آراء جامعه‌شناختي

ـ نوآوري‌ها در زمينه حکمت و علوم عقلي

ـ مناسبات کلام با فقه

ـ فلسفه‌هاي مضاف

 

3.‌ اخلاق و عرفان:

ـ جايگاه و ارزش اخلاق و علم اخلاق در اسلام

ـ جايگاه و ارزش عرفان (نظري و عملي) در معارف اسلامي

ـ مباني و آراء اخلاقي

ـ مباني و آراء عرفاني

ـ عرفان فقه‌محور و شريعت‌گرا

ـ معنويت فقهي ـ اجتماعي ـ انقلابي

ـ عرفان اجتماعي: ماهيت، مؤلفه‌ها و کارکردهاي آن

ـ نوآوري‌هاي ايشان در اخلاق و عرفان

ـ اخلاق و فقه

ـ اخلاق و سياست (نظري و عملي)

ـ منطق سلوک (در آثار و رفتار)

 

4.‌ تفسير و علوم قرآني:

ـ اهميت و جايگاه قرآن در معارف اسلامي

ـ اهميت و جايگاه دانش تفسير در معارف اسلامي

ـ نقش ساير علوم در تفسير قرآن

ـ علوم غريبه و تفسير قرآن

ـ تحليل مقدمه­ي تفسير قرآن

ـ چارچوب تحليل و تفسير آيات قرآن کريم

ـ مطالعه مقايسه‌اي تفسير آيت‌الله شهيد مصطفي خميني(ره) با مفسرين هم‌عصر ايشان

ـ برداشت‌هاي سياسي از آيات

ـ تفسير عرفاني قرآن

ـ نوآوري‌ها در تفسير و علوم قرآني

 

5.‌ آراء و انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي:

ـ فقه و نظام‌سازي سياسي

ـ شکل مطلوب نظام اسلامي

ـ اخلاق سياسي

ـ حوزه انقلابي

ـ روحانيت تراز و الگو

ـ مردم در نظام اسلامي

ـ شاکله نظم اجتماعي و سياسي در جامعه ديني

ـ کارآمدي نظام اسلامي و راهکارهاي ارتقاء آن

ـ غايتِ نظام اسلامي و تمدن‌سازي

ـ تحليل محتواي کيفيِ مکتوبات اجتماعي و سياسي

ـ دين و حکومت

ـ دين و زندگي اجتماعي

ـ نوآوري‌ها در انديشه سياسي و اجتماعي

 

ب) شخصيت و سيرة علمي و انقلابي:

1.‌ روش‌شناسي:

ـ روش‌شناسي در اجتهاد و فقاهت

ـ روش‌شناسي در فلسفه و حکمت

ـ روش‌شناسي در عرفان

ـ روش‌شناسي در تفسير

ـ روش‌شناسي در نقد علمي آراء ديگران

 

2.‌ سيره سياسي و انقلابي:

ـ مشي مبارزاتي و الگوي اعتراضي عليه استبداد و استعمار

ـ نقش‌آفريني در وقايع دهه‌هاي 1320 و 1330

ـ نقش‌آفريني در وقايع تاريخي مهم: 15 خرداد، انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، انقلاب سفيد، کاپيتولاسيون، فيضيه و...

ـ الگوي ارتباط با جريانات فکري و سياسي ايران (1343-1356) 

ـ الگوي ارتباطات سياسي با مسلمانان مبارز کشورهاي مسلمان (فلسطين، لبنان ...)

ـ الگوي ارتباطات سياسي با نهضت‌هاي آزاديبخش

ـ نقش‌آفريني در نجف و دوران پنهان مبارزه

ـ شيوه‌هاي مواجهه با دولت عراق

ـ تنوع روابط سياسي و راهبري گروه‌هاي ديني و انقلابي در داخل و خارج از کشور

ـ بررسي نقش و مسئوليت‌پذيري انقلابي در ارتباط با امام خميني(ره)

ـ مقايسه سيره سياسي و انقلابي با انديشه سياسي (مطالعات موردي: ولايت فقيه، جامعه سياسي مطلوب، شاکله نظام اسلامي، ...)

ـ ريشه‌هاي فکري و اعتقادي مواضع، برخوردها و همکاري‌هاي سياسي و انقلابي

ـ تمهيدات اقتصاديِ فعاليت‌هاي سياسي و انقلابي

ـ ارتباط با حوزه‌هاي قم و نجف

ـ ارتباط با انجمن‌هاي اسلامي اروپا و آمريکا

ـ موضع و عملکرد در قبالِ طرح ولايت فقيه از سوي امام خميني(ره)

ـ مواجهه با مسائل چالشي زمان خود

ـ ارتباط با مراجع، علما و نخبگان

ـ ديدگاه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي

ـ ارتباط با امام خميني(ره) (از سه منظر: فرزندي، شاگردي و پيروي)

 

3.‌ سيره علمي و پژوهشي:

ـ شيوه‌هاي پژوهشگري

ـ روش تدريس و معلمي

ـ تعليم و تربيت

ـ مباحثه

ـ نقادي و نوآوري

ـ کتاب‌شناسي توصيفي و تحليلي (قريب به 40 عنوان)

 

4.‌ سيره تربيتي و اخلاقي:

ـ در خانواده

ـ در آموزش

ـ در پژوهش

ـ در مبارزه سياسي و انقلابي

ـ ابعاد وجودي، کمالي و اخلاقي

 

5.‌ پيامدهاي شهادت در روند حرکت انقلاب اسلامي:

ـ فرايند تبديل نهضت به انقلاب

ـ دلايل و عوامل شهادت

ـ شيوه‌هاي حکومت در برخورد با بازتاب شهادت ايشان

ـ امام خميني(ره)، شهادت مصطفي، و هويتِ نهضت انقلاب اسلامي

ـ تحليل مقايسه‌اي چيستيِ شهادت آيت‌الله سيد مصطفي خيمني از منظر حکومت پهلوي و امام خميني(ره)

 

رويکرد

 

1.‌ تمرکز مقالات بر نوآوري باشد.

2. عناوين و محتواي مقالات ناظر بر مسائل محوري انقلاب اسلامي و چالش­هاي امروز باشد.

3. آثار، مواضع و سيره آيت‌الله شهيد سيدمصطفي خميني(ره) در کليه ­ي مقالات مي­بايستي به‌عنوان «منابع اصلي» مدنظر باشد و مقالاتي که فاقد اين ويژگي باشند، ارزيابي نخواهند شد.


براي اطلاع بيشتر به اين سايت مراجعه کنيد.

http://csmkh.ir/
2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است