نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • امام صادق(عليه السلام): «هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند الکافي»
  • پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله): «هر کس از گروه مسلمانان جدا شود بر مرگ جاهليت بميرد نهج الفصاحه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است غرر الحکم »
  • امام صادق(عليه السلام): «سجده بر تربت حسين (عليه السلام) حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏ كند مصباح التمهجد»
  • امام صادق(عليه السلام): «جايگاه قبر امام حسين (عليه السلام) درى از درهاى بهشت است کامل الزيارات»
  • امام صادق(عليه السلام): «هر كس دوست دارد روز قيامت، بر سر سفره‏ هاى نور بنشيند بايد از زائران امام حسين (ع) باشد وسائل الشيعه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «بر نقصان معنوي يک انسان همين بس که خويشتن را بزرگ پندارد غررالحکم»

برگزاري نهمين جلسه هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در سال 96

نهمين جلسه از جلسات هيئت مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در سال 1396 با حضور اعضاي محترم هيأت مديره حجج اسلام آقايان دکتر خيري، دکتر بستان، دکتر غفازي فر ، دکتر يوسف زاده ، دکتر قنبري، لطفي و سرکار خانم دکتر رودگر و مهمانان بزرگوار حجج اسلام آقايان محمدي صيفار و بياتي و همچنين آقاي دکتر نصيري درسالن کنفرانس انجمن هاي علمي برگزار گرديد.
در اين جلسه اهم موضوعات مطرح شده شامل راه اندازي «حلقه عفاف و حجاب» و گزارشي از جلسات و برنامه هاي«حلقه قرآن و علوم اجتماعي» و همچنين نحوه مشارکت انجمن در«اولين همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري» بود2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است