نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • امام صادق(عليه السلام): «هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند الکافي»
  • پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله): «هر کس از گروه مسلمانان جدا شود بر مرگ جاهليت بميرد نهج الفصاحه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است غرر الحکم »
  • امام صادق(عليه السلام): «سجده بر تربت حسين (عليه السلام) حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏ كند مصباح التمهجد»
  • امام صادق(عليه السلام): «جايگاه قبر امام حسين (عليه السلام) درى از درهاى بهشت است کامل الزيارات»
  • امام صادق(عليه السلام): «هر كس دوست دارد روز قيامت، بر سر سفره‏ هاى نور بنشيند بايد از زائران امام حسين (ع) باشد وسائل الشيعه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «بر نقصان معنوي يک انسان همين بس که خويشتن را بزرگ پندارد غررالحکم»

کتاب شاخص هاي ارتباطات اجتماعي در جامعه اسلامياين کتاب سعي کرده جامعه اسلامي و شاخص‌هاي خاص آن را معرفي کند، حضور و نفوذ فناوري‌هاي ارتباطات جمعي به ويژه رسانه‌هاي تصويري در زيست جهان اجتماعي بشر به اندازه‌اي است که کارکرد بسياري از نهادهاي سنتي و اجتماعي را متأثر و ضرورت پژوهش‌هاي عالمانه در اين بخش را دو چندان کرده است.

اين اثر در فصل نخست کليات را در برمي‌گيرد که نويسنده در آن تعريف مفاهيم و جغرافياي ارتباطي را مطرح مي‌کند
فصل دوم ارتباطات خويشاوندي است که مفاهيم اهميت صله رحم، قلمروي صله رحم و اصول حاکم بر روابط خويشاوندي در آن ذکر مي‌شود.
فصل سوم داراي عنوان ارتباطات همسايگي تعريف همسايه و جايگاه همسايه در اسلامي است و فصل چهارم ارتباطات دوستانه است که تعريف دوستي، ضرورت و اهميت دوستي، اقسام دوستان و دوستي‌هاي نکوهيده و اصول حاکم بر روابط دوستي بين مومنان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
فصل ششم داراي عنوان ارتباطات ميان فرهنگي است، که تعريف ارتباطات بين فرهنگي و اصول حاکم بر ارتباطات ميان فرهنگي مورد نظر است.
فصل هفتم ارتباطات بين مبلغ و مخاطب است که موضوع مهم تبليغ به مثابه يک حرفه و ارتباطات حرفه‌اي تبليغ را مورد نظر قرار داده است،
فصل نهم داراي عنوان شاخص‌هاي ارتباطات رسانه‌اي است که تعريف مفاهيم، شاخص‌هاي ايجابي پيام و در واقع شاخص‌هاي صلبي پيام مورد بررسي قرار گرفته است.2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است