نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • امام صادق(عليه السلام): «هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند الکافي»
  • پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله): «هر کس از گروه مسلمانان جدا شود بر مرگ جاهليت بميرد نهج الفصاحه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است غرر الحکم »
  • امام صادق(عليه السلام): «سجده بر تربت حسين (عليه السلام) حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏ كند مصباح التمهجد»
  • امام صادق(عليه السلام): «جايگاه قبر امام حسين (عليه السلام) درى از درهاى بهشت است کامل الزيارات»
  • امام صادق(عليه السلام): «هر كس دوست دارد روز قيامت، بر سر سفره‏ هاى نور بنشيند بايد از زائران امام حسين (ع) باشد وسائل الشيعه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «بر نقصان معنوي يک انسان همين بس که خويشتن را بزرگ پندارد غررالحکم»

مطالعاتي در آثار جامعه شناسي كلاسيك جامعه شناسان

مطالعاتي در آثار جامعه شناسان كلاسيكگروه انديشه:مجموعه حاضر مقاله هايي است راجع به جامعه شناسان كلاسيك مانند توكويل، دوركيم، ماكس وبر، زيمل، پارتو، لازارسفلد. نويسنده به دنبال آن نيست كه تنها انديشه هاي توكويل، وبر، زيمل و ديگران را در «قالب واحدشان» معرفي كند، بلكه مي خواهد ببيند اهميت برخي استنباط ها، تحليل ها و برخي جهت گيري هاي پيشنهادي اين جامعه شناسان كلاسيك از نظر تحليل و ادراك پديده هاي اجتماعي چيست؟ به عبارت ديگر هدف اين نبوده كه آثار اين مولفان به عنوان آثار متفكراني در نظر گرفته شود كه گويا در صدد ايجاد نوعي دستگاه فكري، نوعي «بينش از جامعه» يا نوعي آيين فكري بوده اند، بلكه هدف آن بوده كه آثار آنان همچون اثر دانش پژوهاني در نظر گرفته شود كه خواسته اند در باب پديده هاي معمايي تبيين هايي قانع كننده ارايه دهند.

ريمون بودن، ترجمه باقر پرهام، نشر مركز
2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است