نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

مباني نظام اجتماعي اسلام
نويسنده: دكتر حسن خيري
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
طبقه بندي اثر: كتاب
موضوع:
صفحات: 468
سال نشر: 1393
شماره شابک: 000-000-000-000-0
نوبت چاپ: اول
توضيحات:

Mabaniye Nezam Ejtemae Eslam.jpgاين كتاب پيرامون طرح دانش اسلامي با مباني اسلامي به معناي بهره گيري از خاستگاه هستي شناسي وانسان شناسي ونظام معرفتي وروش شناختي است كه انسان را درمجموعه اي هدف مند وداراي خالق خبير و حكيم مي بيند كه به او فطرت وعقل بخشيده واورا درتعيين سرنوشت وبهره گيري از طبيعت آزاد گذاشته ودرعين حال اورا امانتداري دانسته كه برپايه عقل ووحي ، پاسخگوي رفتارخويش است .

مباني نظام اجتماعي اسلام دربردارنده مفاهيم ورويكرد هاي هستي شناختي ، معرفت شناختي ، انسان شناختي وروش شناختي درباره نظام اجتماعي است وبه تحليل وترسيم شاكله ، عناصرواركان نظام اجتماعي اسلامي وحوزه ها وعرصه هاي جامعه انساني با برداشت هاي قرآني وروايي وبا بهره گيري از انديشه وتفاسير فرزانگان اسلام مي پردازد

دكتر محمد حسين پورياني مديرمركز مطالعات فرهنگي – اجتماعي درمقدمه اين كتاب آورده است : ترسيم مناسب ازنظام اجتماعي اسلام به عنوان شبكه اي از روابط متقابل ، درچشم اندازي جامع كه سامانه تنظيم روابط ومناسبات درآن ، برپايه ايمان ووحي سوارواستواراست ، ازاساسي ترين اهداف اين پژوهش بوده و باوربراين است كه نظام اجتماعي اسلام به جهات سه گانه «اثرگذاري ، «ماندگاري » ، و«الگومندي » ، الگوهايي را طراحي مي كند كه تمام شئون زندگي انسان – ازآغاز تافرجام – را دربرمي گيرد .

اثرمباني نظام اجتماعي اسلام دكتر خيري كه نشان از دغدغه مندي اين پژوهشگر فرهيخته است ، نظام واجتماع انساني را با برداشت هاي قرآني وروايي ترسيم نموده است .

شايان ذكر است اين كتاب درتيراژ 1400 نسخه وبه قيمت 24000تومان روانه بازار كتاب شده است .

2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است