نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

درآمدي به جامعه شناسي اسلامي "مباني جامعه شناسي"
نويسنده: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
طبقه بندي اثر: كتاب
موضوع: آموزشي
صفحات: 100
سال نشر: 1393
شماره شابک: 000-000-000-000-0
نوبت چاپ: اول
توضيحات:

درآمدي بر جامعه شناسي اجتماعي (مباني جامعه شناسي)اين كتاب جلد دوم از مجموعه ي «درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي» است. از آن جا كه در اين جلد به سه محور پرداخته شده است، نتايج در سه بند خلاصه مي شود:

1. جامعه شناسي در تحقيقات خود نبايد از شناخت انسان به طور كلي و شناخت وي در وضعيت خاص غفلت كند.

2. جامعه شناسي در تحقيقات خود بايد از همه ي روش هاي روا و پايا، كه واقع نما هستند، استفاده كند

3. در تحليل پديده هاي اجتماعي مسئله ي تبارشناسي انسان و سرشت اجتماعي داشتن يا نداشتن آن مورد توجه قرار مي گيرد.

مباحث اين كتاب در پنج فصل سامان يافته است:

تعريف، موضوع و هدف جامعه شناسي؛ قلمرو جامعه شناسي و رابطه ي آن با علوم و معارف ديگر؛ روش تحقيق در جامعه شناسي؛ پايگاه علمي جامعه شناسي؛ منشأ زندگي اجتماعي.

2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است